Numaroloji, Sayıların Anlamı ve Sihirli Sabite


Çağlar boyu pek çok farklı kültür geçmişi açıklamak, geleceği önceden görmek için numaroloji den yararlanmıştır. Numarolojinin çeşitli kısımları günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin sihirli karelerin birçok uygarlıkta sembolik bir önem taşıdığına inanılmıştır. En çok tanınanı eski çin mitolojisine dayanan Lo Şu’dur. Yandaki resimde görülen Lo Şu da her sıra, sütun ve hatta köşegensel toplamının “Sihirli Sabite” adı verilen 15 sayısını verecek şekilde düzenlenmiştir.  Sistem ne olursa olsun numarolojinin temeli, 1’den 9’a kadar her sayının kendine özgü bir sembolik anlamı olduğu ve bir kişinin ana özelliklerinin belirlenebilmesi, geçmişteki belirli bir olayın açıklanabilmesi ya da gelecek olayların önceden görülebilmesinde bunların yorumundan yararlanılabileceği düşüncesidir. Bazı uygulamalarda 11 ile 22 de önemli ve sembolik anlamı pekiştiricidir.
Numarolojinin bugün aygın kullanılan bir çeşidinde tek bir anlamlı sayıya ulaşmak üzere rakamların toplamı alınır. En basit yöntem kişinin doğumtarihini oluşturan rakamları toplamaktır.
Örneğin: 25.12.1968 (benim doğum tarihim): 2+5+1+2+1+9+6+8= 3+4= 7
Kişi doğum tarihi ve/veya bir ismin harflerinden yola çıkarak hayatında her biri kendi sembolik anlamına sahip bir dizi anlamlı sayı bulunduğunu keşfedebilir. Sayılar bir insanın karakteri olduğu kadar yetenekleri, hedefleri ve onu harekete geçiren şeyler hakkında da bilgi verebilir. Bazı sayılar tekrarlayabilir, bu da anlamlarını pekiştirir. İyi ya da kötü sayı yoktur, her sayının eşit ölçüde olumlu ve olumsuz niteliği bulunur, bunlar da kişinin güçlü ve zayıf yanlarında ifadesini bulabilir.
Sayıların kişi üzerinde olası negatif etkileri saptanmışsa bundan sonra atacağı adımlarla bu olumsuzluk hafifletilebilir ya da engellenebilir. Söz gelimi kişi böylece bazı karakter eğilimlerini kontrol altında tutmaya çalışabilir ve çeşitli yeteneklerini ne şekilde kullanacağına dair seçeneği olabilir. Bazı durumlarda belirli bir sayının sembolik anlamı kişinin yaşamında hali hazırda görülebileceği gibi zaman içinde de ortaya çıkabilir.
1.       Yaratıcılık ve Güven: 1 sayısı yaratıcı bir ruh, güçlü bir bireycilik ve cesaret ya da kararlılığı temsil eder. Önü kesilmişse aynı sayı bağımlılık, saldırganlık veya hükmedicilik sembolü olabilir.
2.       İşbirliği ve Denge: Bu sayı uyum ve başkalarıyla birlikte çalışma ( 2 ortaklık sembolüdür) becerisi kadar aracılık yeteneğini de temsil eder. Önü kesilmişse utangaç ve kendine yönelik bir yapının simgesi olabilir.        
3.       İfade ve Duyarlılık: 3 sayısı sözel ya da yaratıcı kendini ifadeyi ve başkalarına esin vericiliği temsil eder. Önü kesilmişse çok iyimser, eğlence sever kişilik yerini sert eleştirellik ve ruhsal değişkenliğe bırakabilir.
4.       İstikrar ve İlerleme: Bu sayı, organizasyon becerileri ve yönetim yeteneğiyle, üzerinde ileriye gidilecek sağlam bir temel oluşturmayı temsil eder. Önü kesilmişse aynı sayı katılık ve kişinin ilerleme yeteneksizliğinin sembolü haline gelebilir.
5.       Özgürlük ve Disiplin: 5 sayısı her durumda çabuk davranma eğilimiyle birlikte çok yönlü ve genişleyebilen bir kişiliği işaret eder. Engellendiğinde sabırsız ve huzursuz bir kişilik yapısının simgesidir.
6.       Vizyon ve Kabul: Bu sayı güzellik, arılık, yüksek idealler ve dengeli, bencil olmayan bir kişiliği temsil eder. Engellenmişse inatçı, despot bir kişilikle yargıcılık eğilimini işaret edebilir.
7.       Güven ve Açıklık: Eşsizlik, öğrenme arzusu, bilimsel bir zihin ve kusursuzluk eğilimini temsil eden 7 sayısının negatif yükü kişinin doğal cana yakınlığının yerini soğukluğa ve iğneleyici, alaycı bir yapıya bırakması olabilir.
8.       Bolluk ve Güç: Bu sayı güçlü bir otorite, karar alma becerisi ve kuvveti temsil eder. Önü kesilmişse doğal çalışma etiğinin yerini aşırı hırs, kötü yönetim ve güç istismarı alabilir.
9.       Bütünlük ve Bilgelik: 9 sayısı doğal karizma, iyi liderlik nitelikleri ve belirli bir özgecilik temsilidir. Önü kesildiğinde negatif sahiplenicilik ve yönsüzlük sembolü haline gelebilir.
Aşkla kalın,
Kartal ÖZAL
PDR ve Davranış Bilimi Uzmanı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Var'olan Annenin Yok'luğu

Nazar, Enerji, Güç, Şifa ve Bolluk-Bereket için Gerçek Kuvars alın!...